Dotace

Dotace pro rodinné domy

Součástí každé naší nabídky je kromě kompletní realizace dodávky na klíč také vyřízení dotace; samozřejmě za předpokladu, že FVE splňuje podmínky pro udělení dotace.

Maximální výše dotace v programu Nová zelená úsporám je 205 000 Kč, z toho max. 200 000 Kč na fotovoltaický systém (viz níže uvedené dotace na jednotlivé části systému) a 5 000 Kč připadá na dotaci za odborný posudek, který je potřeba pro žádost o dotaci. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % celkových přímých realizačních výdajů.

Nová zelená úsporám
Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem 60 000 Kč
Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu 10 000 Kč
Za 1 kWh el. akumulačního systému 15 000 Kč

Maximální podporovaný výkon systému (instalovaný výkon FV modulů) je 10 kWp.

Tedy pro FVE s výkonem 7,5 kWp a akumulací (baterií) s kapacitou 10 kWh bz dotace byla 60 000 + 5 x 10 000 + 10 x 10 000 = 110 000 Kč na výkon FVE a 100 000 na baterii, což by vedlo k dotaci 210 000 Kč, dotace ovšem může být maximálně 200 000 Kč a může tvořit maximálně 50% realizačních výdajů.

Podmínky pro získání dotace

1) Maximální instalovaný výkon systému na rodinném domě, nesmí být vyšší než 10 kWp

2) Nemovitost musí být registrována v katastru nemovitostí

3) Žadatel musí být majitel nemovitosti a zároveň odběrného místa (el. měrového rozvaděče) - ten, na jehož jméno Vám v domácnosti chodí účty za elektřinu

4) Nemovitost nesmí přesáhnout obytnou plochou 350 m²

5) Nemovitost musí mít status rodinný dům nebo nemovitost určená k bydlení

6) FVE může být instalována i na přilehlé budově v rámci jednoho pozemku vedle nemovitosti, ale musí být zapsána v katastru nemovitostí

7) Systém musí být propojen s distribuční soustavou

Dotační programy

Dotace pro podnikatelské subjekty

Dotační programy pro podnikatele řešíme individuálně podle aktuálně vypsaných dotačních programů (zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu, případně Ministerstvo pro místní rozvoj).

Fotovoltaický systém na klíč?

Sjednejte si s námi nezávaznou schůzku. Rádi s vámi probereme veškeré detaily.